mr. F.M.A. (Frans) van der Loo

Frans van der Loo studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en rondde de studie Nederlands Recht af in 1983. De afstudeerrichting was Staats- en bestuursrechtelijk, postdoctoraal aangevuld met enkele civielrechtelijke vakken. Frans heeft vele jaren in rijksdienst gewerkt bij Rijkswaterstaat te Maastricht in diverse functies als afdelingshoofd Bestuurlijk-Juridische Zaken, Grondzaken en grondverwerving, Privaatrechtelijke Zaken, Onteigeningsmanager, Projectleider Juridische Begeleiding Project Zandmaas/Maasroute en Project De Maaswerken, Hoofd Stafbureau Juridische Zaken project Rijksweg 73 Zuid/Rijksweg 74. Frans heeft zich gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden zoals het ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, onteigeningsrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, infrastructuurrecht, Algemene wet bestuursrecht en bestuursprocesrecht (bezwaar- en beroepsprocedures), verkeersrecht, landinrichtingsrecht, agrarische regelgeving, grond- en vastgoedrecht, bestuurlijke schadevergoedingsrecht, omgevingsrecht, waterrecht en juridisch projectmanagement / omgevingsmanager.

Werkgebieden: Omgevingsrecht, Bestuurs(proces)recht, Vastgoedrecht, Planschade en nadeelcompensatie 
Vreemde talen: Engels, Duits
Telefoonnummer: 0475-33 30 30
E-mail adres: [email protected]