Vastgoedrecht

Van de Nederlanders heeft 60% een eigen woning. Deze grote groep van de Nederlandse bevolking komt in aanraking met alles wat eigen huizenbezit (vastgoedbezit) met zich meebrengt. Dat kan variëren van een hypotheek, de vraag waar de eigendomsgrens precies ligt, wat mogen de buren wel of niet, appartementen met een Vereniging van Eigenaren en gebruik van de onroerende zaak door anderen, maar ook de vraag of ik wel eigenaar ben van een bepaald stuk grond of ben ik dat samen met mijn buren? Al deze vragen maken onderdeel uit van het ‘vastgoedrecht’.

Het vastgoedrecht omvat echter nog veel meer, zoals gebieds- en locatieontwikkeling en de samenwerking tussen overheden en private partijen om onroerendgoed-projecten te realiseren. Ook juridische vraagstukken over de bouw van woningen, fabrieken etc., zowel in relatie tot de overheid als in relatie tot bij de bouw betrokken private partijen horen tot het vastgoedrecht, als ook de huur daarvan.

Van oudsher adviseert en procedeert Van Boven & Van der Bruggen Advocaten op het terrein van het vastgoedrecht. Ons kantoor kent een groot aantal advocaten die zich in een of meerdere deelgebieden van het vastgoedrecht heeft verdiept en gespecialiseerd. U kunt dan ook bij ons kantoor terecht als u vragen, problemen of procedures heeft die betrekking hebben op het gebied van het vastgoedrecht. Zonder uitputtend te willen zijn, noemen wij:

  • Vragen over eigendom van grond
  • Burengeschillen
  • Erfdienstbaarheden
  • Opstal en erfpacht
  • Appartementen
  • Gebieds- en locatieontwikkeling
  • Publiek-private-samenwerking