Civiel Bouwrecht

Een nieuwe badkamer of keuken, of een geheel nieuwe fabriek: het zijn allemaal leuke nieuwbouwplannen en verbouwingsplannen waar u als opdrachtgever altijd vol goede moed en optimisme aan begint. De ‘papierwinkel’ met de aannemer wordt vaak vergeten. Deze komt met onleesbare algemene voorwaarden of schermt met termen als de UAV-2012 of UAV GC 2005. U vindt het allemaal wel goed, want u wil bouwen, totdat … er een geschil met de aannemer ontstaat.

U bent aannemer en heeft een mooie opdracht gekregen. U begint vol goede moed en optimisme aan het bouwproject, totdat blijkt dat de opdrachtgever het door u te bewerken object niet voor u ter beschikking kan stellen, of na de bouw over gebreken in het door u gebouwde klaagt. Plotseling merkt u dat u een geschil met uw opdrachtgever heeft.

In beide gevallen kan Van Boven & Van der Bruggen Advocaten u de weg wijzen, u adviseren en u eventueel begeleiden in een procedure, onverschillig of dit nu bij de rechtbank wordt gevoerd of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dan wel één van de andere talloze geschillencommissies. Ons kantoor heeft de ervaring en specialisme in huis om u op het gehele terrein van het civiele bouwrecht – kortweg de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever enerzijds met de aannemer, het installatiebedrijf, de architect, de bouwadviseur etc. anderzijds bij te kunnen staan. In onze benadering zijn wij praktisch en oplossingsgericht.

Of u nu opdrachtgever of opdrachtnemer bent, wij kunnen u bijstaan in onder meer de navolgende bouwrechtelijke geschillen:

  • Afrekening meer- / minderwerk
  • Opleveringsgeschillen
  • Geschillen over de (eind)afrekening
  • Geschillen over bouwstoffen
  • Geschillen over het te bewerken (te bebouwen) object
  • Geschillen met een architect
  • Geschillen met een (raadgevend) ingenieur
  • Geschillen met een installateur en over de afbouw