Contact

Van Boven & van der Bruggen Advocaten

Godsweerdersingel 77, 6041 GK Roermond
Postbus 15, 6040 AA Roermond
Telefoon : +31-(0)475-33 30 30
E-mail : [email protected]

 

Kantoorinformatie

Van Boven & Van der Bruggen Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd in Roermond en maken gebruik van de handelsnaam ‘Van Boven & Van der Bruggen Advocaten’

Handelsregisternummer : 14 10 30 11
BTW-nummer : NL819551557B01
 

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten die aan ons kantoor verbonden zijn, zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel.: 070-3353535, [email protected]
 

Tarief

Het kantoor stelt jaarlijks voor de aan het kantoor verbonden advocaten het uurtarief vast, dat bij het intakegesprek met de cliënt wordt gecommuniceerd.
 

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:
a. Ellen Theunissen staat geregistreerd op arbeidsrecht en personen en familierecht (echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen);
b. Marco Pals staat geregistreerd op arbeidsrecht en ondernemingsrecht;
c. Bart van ‘t Grunewold staat geregistreerd op aanbestedingsrecht en vastgoedrecht (bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht);
d. Yves Breukers staat geregistreerd op arbeidsrecht, erfrecht en personen en familierecht;
Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Beroepsaansprakelijkheid

 

Ons kantoor is onder polisnummer 20991710 verzekerd ter zake beroepsaansprakelijkheid bij Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij N.V., Prinses Beatrixlaan 35, 2509 LM Den Haag. Deze verzekering voldoet aan de eisen gesteld in de Verordening op de administratie en de financiële integriteit.

 

Klachten- en geschillenregeling

 

De klachten- en geschillenregeling maakt onderdeel uit van onze algemene voorwaarden (artikel 8). Informatie over deze regeling vindt u dan ook in onze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden kennen een beding over de locatie van de bevoegde rechter (artikel 8).
 

Regelgeving en gedragscodes

Regelgeving en gedragscodes van toepassing op advocaten zijn hier te vinden.

Informatie