Familierecht

Als u niet van vandaag op morgen bent getrouwd, zult u ook niet de verwachting hebben dat u binnen een dag bent gescheiden, en terecht.

Bij een echtscheiding spelen vaak daaraan gerelateerde zaken zoals alimentatie, de invulling van de zorg voor de kinderen en de vermogensrechtelijke afwikkeling, die een zorgvuldige behande­ling behoeven.

De sectie familie- en jeugd op ons kantoor bestaat uit advocaten die niet alleen beschikken over een jarenlange ervaring maar het ook een genoegen vinden om alle juridische ontwikkelingen te volgen. Daardoor kunnen problemen vaak op een praktische en creatieve wijze worden opgelost, waardoor van uw zijde de echtscheiding niet alleen zorgvuldig maar ook voortvarend kan wor­den afgewikkeld. Echter, ''it takes two to tango''.

Wij kunnen u ook van dienst zijn op diverse andere gebieden van het familie- en jeugd­recht zoals:

  • Adoptie
  • Erkenning
  • Ondertoezichtstelling
  • (gesloten) Uithuisplaatsing
  • Vaststelling/wijziging alimentatie
  • Vaststelling/wijziging omgangsregeling
  • Conflicten over gezag
  • Mediation
  • Erfrecht

Nieuwsrubriek Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars