Viadicte

 

Stichting Viadicte zet zich in om de kwaliteit van de dienstverlening van advocatenkantoren te waarborgen en verbeteren. Op basis van jarenlange ervaring adviseert Viadicte advocatenkantoren hoe zij zich van andere kantoren kunnen onderscheiden. Hoe? Door aantoonbaar op een hoog kwaliteitsniveau te werken en daardoor betere en meetbare kwaliteit aan cliënten te leveren.

Viadicte laat cliënten die op zoek zijn naar een advocatenkantoor kennismaken met een kantoor met het kwaliteitskeurmerk 'Met Recht Tevreden'. Een kantoor met dit keurmerk werkt volgens de hoge normen die het kwaliteitskeurmerkt stelt en schenkt continue aandacht aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Kijkt u hier voor meer informatie over het keurmerk. 

Daarnaast biedt Viadicte de advocatuur een reeks instrumenten, zoals een kantoorhandboek, peer review, klanttevredenheidsonderzoek en een financiële benchmark.