Bestuursrecht

Dagelijks heeft u te maken met besluiten van de overheid. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van de belasting die u moet betalen, de maximumsnelheid op de weg, of de vergunning die u moet aanvragen voor een verbouwing. De lijst aan onderwerpen waar de overheid haar invloed doet gelden lijkt eindeloos. De overheid is een machtige instantie waartegenover u als individuele burger of bedrijf zich staande moet houden, met name wanneer een overheidsbesluit u onevenredig in uw belangen treft. In een dergelijk geval is goede juridische bijstand een absolute noodzaak.

Onze advocaten adviseren u graag tijdig, zodat een procedure liefst voorkomen kan worden, maar zullen, als dat nodig is, tot en met de hoogste bestuursrechter uw belangen behartigen.

Het is zaak dat u niet te lang wacht met het inschakelen van juridische bijstand. De bezwaar- en beroepstermijnen zijn kort, en u dient alle gronden al in een zo vroeg mogelijk stadium naar voren te brengen. Doet u dat niet, dan bestaat het risico op verval van rechten.

Wij kunnen u van dienst zijn op diverse gebieden van het bestuursrecht zoals:

  • Sociale zekerheid (WW, WIA, WWB, Wajong, PGB, WMO, AOW etc.)
  • Omgevingsrecht
  • Subsidie
  • Wet openbaarheid van bestuur
  • Handhaving
  • Nadeelcompensatie
  • Bestuurlijke boete
  • Bijzondere wetten en regelingen