Arbeidsrecht

Arbeidsrelaties kennen vele verschijningsvormen: bepaalde tijd contracten, vaste contracten, flexibele contracten, zoals oproepcontracten, uitzendwerk, payrolling, min-max contracten, managementcontracten, handelsagenten, aanstellingen als ambtenaar etc.  In en rondom arbeidsrelaties kunnen zich tal van vragen en problemen voordoen.

Onze arbeidsrechtspecialisten staan zowel werkgevers als werknemers terzijde, maar ook ondernemingsraden bijvoorbeeld.  Zij kunnen u bijstaan in aangelegenheden zoals:

 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsconflicten
 • Arbeidsvoorwaardenregelingen
 • Ontslag en opzegging
 • Afvloeiingsregelingen
 • Agentuurcontracten
 • Ambtenarenrecht
 • CAO-aangelegenheden
 • Contractopstelling en beoordeling
 • Concurrentiegeschillen
 • Directiecontracten en managementovereenkomsten
 • Gedragsprotokollen (Internet- en emailgebruik, intimidatie, alcohol etc.)
 • Gebruiksregelingen (auto, telefoon, laptop etc.)
 • Loongeschillen
 • Ondernemingsraad- en Medezeggenschapskwesties
 • Sociale plannen
 • Vakantieregelingen
 • Ziekte en Re-integratie
 • Ziekteverzuimregelingen