Sociaal Zekerheidsrecht

Het Nederlandse sociale zekerheidsrecht kenmerkt zich door een wirwar van wetten, besluiten en beleidsregels. Ook de jurisprudentie is blijvend in ontwikkeling. Wat nu geldend recht is, kan morgen alweer anders zijn. Onze advocaten houden hun kennis up to date door het bijhouden van de actuele literatuur en jurisprudentie. Daarnaast beschikken zij over jarenlange procesrechtelijke ervaring op dit gebied.

Wanneer u een uitkering aanvraagt (bijvoorbeeld bijstand, WW, WIA, AOW of Kinderbijslag) is het niet vanzelfsprekend dat u volgens de uitkeringsinstantie recht heeft op de aangevraagde uitkering. Ook wanneer u een uitkering ontvangt, kan het voorkomen dat deze niet wordt uitbetaald. Daarnaast kan een recht op uitkering worden herzien of ingetrokken. De uitkeringsinstantie kan bedragen terugvorderen al dan niet onder oplegging van een boete.

Bij problemen met uw uitkeringsinstantie (gemeente, UWV, SVB) is het van belang dat u goede rechtshulp krijgt. Zodoende kan uw recht op uitkering juist worden vastgesteld of een besluit tot intrekking, terugvordering of oplegging van een boete in uw belang worden herzien.

Ons kantoor kan u ook bijstaan bij geschillen inzake voorzieningen zoals bijzondere bijstand of voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder huishoudelijke hulp, thuiszorg, aanpassingen aan de woning of vervoersvoorzieningen.

Werkgevers die geschillen hebben met het UWV inzake de loondoorbetalingverplichting tijdens ziekte, de re-integratieverplichtingen of werkgevers die advies willen over de toepassing van de geldende sociale zekerheidswetgeving zijn wij graag van dienst.

Met hulp van Van Boven & Van der Bruggen Advocaten is de oplossing dichterbij dan u denkt.