Omgevingsrecht

Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Hierdoor is snel sprake van strijdige belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zonder gedegen kennis van het omgevingsrecht is het voor een burger of een bedrijf niet eenvoudig om vast te stellen of op een bepaalde plek iets gesloopt, ge- of verbouwd, opgericht of gebruikt mag worden. Hierbij dienen vaak vele vragen te worden beantwoord. Wat zijn de planologische mogelijkheden? Welke overheidsinstanties spelen een rol?

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn oude vergunningenstelsels samengevoegd tot één stelsel. Tegenwoordig hoeft dikwijls nog maar één aanvraagformulier te worden ingediend bij één loket en bij één overheidsinstantie. Hoe mooi dit ook klinkt, juridische geschillen zijn met de komst van het nieuwe stelsel niet tot het verleden gaan behoren. Sterker nog, door de stormachtige ontwikkeling van de wet- en regelgeving op dit gebied is goede juridische bijstand juist meer dan ooit gewenst. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat termijnen kort zijn en dat belanghebbenden bij besluiten van de overheid al in een vroeg stadium alle belangrijke argumenten naar voren moeten brengen. Wordt een argument niet aangevoerd, dan is dat een definitief gemiste kans, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Aarzel daarom niet te lang en neem contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Met betrekking tot de volgende onderwerpen op het gebied van het omgevingsrecht kunnen wij u van dienst zijn:

  • Wro (Ruimtelijke ordening, bestemmingsplan)
  • Wabo (omgevingsvergunning)
  • Milieurecht
  • Nadeelcompensatie
  • Handhaving
  • Boetebesluiten