Ondernemingsrecht

Bij het ondernemen spelen overeenkomsten een belangrijke rol; de structuur van de onderneming moet aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten, waar de onderneming zich op richt. Geschillen met derde partijen zijn al gauw storend voor de eigenlijke bedrijfsvoering en moeten daarom voortvarend worden aangepakt. Doet zich intern binnen de onderneming onenigheid voor, dan zijn de gevolgen vaak zeer verstrekkend als dat niet adequaat wordt opgepakt.

Onze ondernemingsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Zij kunnen u gericht adviseren en voor u als ondernemer als klankbord fungeren. Zij kunnen u helpen conflicten te voorkomen en als die zich toch voordoen deze helpen op te lossen. Procederen kan daar een middel voor zijn, als er geen effectievere wegen te bewandelen zijn om tot de oplossing te komen.

Onze ondernemingsrechtspecialisten kunnen u bijstaan in aangelegenheden zoals:

 • Overeenkomsten met opdrachtgevers of leveranciers
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Overeenkomsten van samenwerking of overname
 • Aandelenkoopovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Geschillen tussen aandeelhouders onderling
 • Geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur van een B.V. of N.V.
 • Geschillen tussen vennoten in een V.O.F. of maatschap
 • Gedwongen uitkoop of uitstoot van een mede-aandeelhouder
 • Geschillen met Ondernemingsraden
 • Ontbinding van een vennootschap onder firma, C.V. of maatschap
 • Ontslag en aansprakelijkheid van een statutair directeur
 • Reorganisaties