Aanbestedingsrecht

De tijd dat de overheid opdrachten voor (bouw)werken, leveringen en diensten naar believen aan bevriende opdrachtnemers kon geven is (formeel) voorbij. Als overheden, zoals de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen, maar ook ‘semi’-overheidsbedrijven (bedrijven die door de overheid gefinancierd worden), zoals schoolbesturen en openbaar vervoersbedrijven, een opdracht willen geven, dan moet die opdracht ‘aanbesteed’ worden.

Het doel daarvan is dat iedereen die daarvoor geschikt is, op de opdracht kan intekenen en dat de selectie van de gegadigden op een eerlijke, vooraf bekende, doorzichtige en voor iedereen gelijke wijze plaatsvindt, dusdanig dat ook kleinere ondernemingen op een opdracht kunnen intekenen en die ook toegewezen kunnen krijgen. Die eerlijkheid, vooraf bekendheid, doorzichtigheid en proportionaliteit zijn kernwaarden die door het gehele proces van de aanbesteding in acht dienen te worden genomen. Hiervoor is een vrij uitgebreid stel regels geformuleerd, met name als gevolg van Europese regelgeving.

Voorstelbaar is dat u als potentiële gegadigde, maar ook als vertegenwoordiger van de overheidsdienst de weg in deze wirwar van regels niet weet te vinden, zeker niet als een conflict over een aanbesteding dreigt te ontstaan. Van Boven & Van der Bruggen Advocaten kan u zonder meer hierover adviseren en hierdoor leiden, vanaf het moment van het opstellen van de vraagspecificatie tot aan het moment van de contractsluiting na de aanbesteding. Hiertoe heeft het kantoor voldoende specialistische kennis in huis. Gecombineerd met de ervaring in het procederen in aanbestedingszaken, kan het kantoor u het advies op maat geven, waarmee met alle belangen van u rekening wordt gehouden.

Wij kunnen u adviseren en voor u procederen in onder meer de navolgende aanbestedingsrechtelijke gevallen:

  • Moet de opdracht worden aanbesteed?
  • Hoe moet de opdracht worden aanbesteed?
  • Kan de opdracht niet in kleinere stukken worden onderverdeeld?
  • Wordt de juiste aanbestedingsprocedure gevolgd?
  • Zijn de aanbestedingsstukken wel juist?
  • Mag een inschrijver worden uitgesloten?
  • Stelt de overheidsinstantie geen te zware eisen aan de inschrijvers?
  • Kan de overheidsinstantie de opdracht aan de beoogde inschrijver gunnen?