Personenschade

Het is een cliché, maar een cliché dat waar is: een ongeluk zit in een klein hoekje.

Iedereen kan slachtoffer worden van een verkeersongeval, een foutieve medische behandeling of een ongeluk tijdens de beoefening van een sport. Bij het uitoefenen van uw hobby of uw werk kunnen er ongevallen plaatsvinden waar u niet om heeft gevraagd, maar die u wel overkomen. Ongevallen die soms verstrekkende gevolgen hebben. U zult geconfronteerd worden met lichamelijke en of psychische klachten.

Naast de fysieke en psychische gevolgen die het ongeval voor u heeft, krijgt u te maken met juridische vraagstukken zoals aansprakelijkheid en schadevergoeding. Daarnaast kunt u tegen zaken aanlopen zoals arbeidsongeschiktheid, geschillen in verband met arbeidsongeschiktheid (zowel met het UWV of particuliere verzekeringen), loondoorbetaling tijdens ziekte en re-integratiegeschillen. Professionele bijstand is noodzakelijk voor een correcte afwikkeling van uw schade.

Ons kantoor behartigt uw belangen op een zorgvuldige en daadkrachtige wijze. Dit betekent dat binnen korte termijnen geprobeerd wordt de aansprakelijke partij te achterhalen, aansprakelijkheid vast te stellen en uw recht op schadevergoeding te effectueren. Zo nodig zal Van Boven & Van der Bruggen Advocaten het geschil voorleggen aan de rechter en voor uw belangen opkomen in een gerechtelijke procedure.

Ook kunnen werkgevers bij ons terecht met vragen en geschillen over hun verhaalsrecht op grond van artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek op de aansprakelijke partij. De schade kan bestaan uit de loondoorbetaling tijdens ziekte, maar ook redelijkerwijs gemaakte kosten voor re-integratie.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Van Boven & Van der Bruggen Advocaten zullen er alles aan doen om uw schade zo optimaal mogelijk te verhalen.