Hippisch Recht

Het Nederlands recht kent vele afstudeerrichtingen. Aan geen enkele faculteit rechtsgeleerdheid is het echter mogelijk om af te studeren in het hippisch recht. Bestaat hippisch recht dan niet? Ja wel, in de praktijk is dit een verzamelnaam voor juridische kwesties waarbij paarden centraal staan. Voor de rechtzoekende is het van belang dat zijn of haar advocaat kennis van zaken heeft van de paardenwereld en die kennis paart aan een goede kennis van het recht.

Yves Breukers is jarenlang actief wedstrijdruiter geweest, fokker en bekleedt thans diverse bestuurlijke functies binnen de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond). Hij kent derhalve het klappen van de zweep. Bij hem kunt u terecht voor advies over geschillen omtrent koopkwesties, aansprakelijkheidskwesties, bijvoorbeeld voor schade veroorzaakt door uw paard, maar ook in zaken waar de dierenarts aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van een behandeling. Hij kan u verder bijstaan op tuchtrechtelijk terrein. Tenslotte kan ons kantoor u van dienst zijn in vergunningskwesties en andere aangelegenheden waarmee u in uw bedrijfsvoering te maken krijgt.