mr. Y.G.M.J. (Yves) Breukers

Yves Breukers studeerde aan de Universiteit Maastricht. In 1989 werd hij als advocaat beëdigd. Op 1 mei 1993 kwam hij bij Van Boven & Van der Bruggen Advocaten in dienst. In 2001 is Yves toegetreden tot de maatschap. Als voormalig wedstrijdruiter draagt hij de hippische sport een warm hart toe. Hij is lid van het regiobestuur en voorzitter van de kring Zuid van de regio Limburg van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.

Werkgebieden: Verbintenissen- en zakenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, erfrecht, hippische zaken
Vreemde talen: Engels, Duits
Telefoonnummer: 0475-39 02 56
E-mailadres: [email protected]

Rechtsgebiedenregister
Yves heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
-           arbeidsrecht
-           erfrecht
-           personen- en familierecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.